Âm thanh – Một điều tuyệt vời trên Windows 10

Với Windows 10, Microsoft đã thực hiện nhiều thay đổi về trải nghiệm người dùng, không chỉ là về giao diện mà còn cả âm thanh. Mỗi lần nâng cấp hệ điều hành như từ Windows XP, Windows Vista, Windows 8, hãng đều thay đổi các âm thanh mặc định của hệ thống...

Continue Reading Âm thanh – Một điều tuyệt vời trên Windows 10