Một số ứng dụng viết bằng Articulate Storyline

Articulate Storyline là một công cụ hỗ trợ xây dựng phần mềm dạy học. Dưới đây là một vài ứng dụng được viết bằng công cụ này.

1. Công nghệ thông tin quanh ta
Ứng dụng có sử dụng các tính năng: Question Bank, Result Slide, State, Trigger,…

CNTT

2. Trò chơi Tìm điểm khác nhau
Ứng dụng có sử dụng các tính năng: Variable, Hotspot,…

tdkn

3. Hướng dẫn sử dụng GhostCast Server
Ứng dụng có sử dụng tính năng Software Simulation

GhostCast

công cụ xây dựng phần mềm dạy học

Download Articulate Storyline 2

Một số tài liệu cần thiết:
1. Hướng dẫn sử dụng Storyline 2 – YouTube
2. Getting Started with Storyline 2 – YouTube
3. Articulate Storyline 2 Tutorials
4. E-book Getting Started with Articulate Storyline

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of