Trang này chia sẻ cho các bạn một số thư viện hữu ích trong quá trình xây dựng web app. Mời các bạn cùng đóng góp thêm.

 1. Thư viện dựng Layout đầy đủ và dễ dùng cho CodeIgniter 3
   View on GitHub
 2. Thư viện jQuery hỗ trợ in 1 đối tượng nhất định trong trang: jQuery.print
   View on GitHub
 3. Thư viện jQuery hỗ trợ chuyển drop-down list (select tag) thành button group giúp giảm thao tác cho người dùng (như hình dưới): QuickSelect
   View on GitHub
 4. Thư viện jQuery hỗ trợ tạo trình xem ảnh đẹp mắt, nhiều tính năng, responsive: lightGallery
   View on GitHub
 5. Thư viện jQuery hỗ trợ tạo slider ảnh linh hoạt, responsive, touch: OwlCarousel2
   View on GitHub
 6. Thư viện JS hỗ trợ tạo slider ảnh linh hoạt, responsive, touch, ko dùng jQuery: Swiper
   Go to homepage
 7. Thư viện jQuery hỗ trợ tạo thông báo nổi, dung lượng nhẹ: Toastr
   View on GitHub
 8. Thư viện JS tự động ẩn/hiện navbar khi cuộn trang, hiệu ứng CSS: Headroom.js
   View on GitHub
 9. Thư viện JS khủng bổ sung các tính năng cho bảng dữ liệu (tìm kiếm, sắp xếp, xuất excel,…): Datatables.net
   Go to homepage