Cài đặt Ubuntu cho OER

Bước 1: Vào phần mềm Software Updater để cập nhật Ubuntu Bước 2: Cài bộ gõ tiếng Việt Gõ lần lượt 2 lệnh sau: sudo apt-get install ibus-unikey ibus restart Sau đó nhấn biểu tượng Settings chọn Region & Language nhấn vào dấu + trong vùng Input Source; chọn Vietnamese (Unikey) (iBus) / nhấn núm […]

Xem thêm